تاريخ روز : سه شنبه 29 مرداد 1398

سامانه اطلاع رساني سهامداران شركت سرمایه گذاری مسکن شمال شرق

  

اخبار 

 
عنوان خبر:

اطلاعیه چگونگی استفاده از حق تقدم خریداری شده جهت افزایش سرمایه سال 1392به اطلاع آن دسته از خریداران اوراق حق تقدم که جزء سهامداران شرکت سرمایه گذاری مسکن شمال شرق (سهامی عام) در تاریخ افزایش سرمایه (1392/02/09)  نبوده اند می رساند جهت استفاده از حق تقدم و واریز وجه آن لازم است با توجه به تعداد حق تقدمی که خریداری نموده اند مبلغ 1000 ریال به ازای هر سهم را  به حساب بانکی شماره 420000027276 بانک مسکن شعبه مرکزی مشهد واریز و اصل فیش واریزی را به همراه کپی شناسنامه و کارت ملی و درج آدرس دقیق پستی خود به آدرس "  تهران خیابان سعدی جنوبی، پایین تر از چهارراه استقلال (مخبر الدوله)، جنب بانک ملی سعدی ، ساختمان تقی نیا، طبقه همکف، تالار خدمات امور سهامداری شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سهامی عام) کد پستی 1144715816 " از طریق پست سفارشی ارسال نمایند.